Dataöverföringar riskerar drunkna i Atlanten


Om EU-kommissionen inte lyckas förhandla fram ett nytt så kallat Safe Harbour-avtal riskerar europeiska företag att förlora möjligheten att göra dataöverföringar till USA från och med den första februari. Konsekvensen blir i så fall lidande handelsförbindelser över Atlanten, vilket slår mot både företag och kunder.