Dataskyddslagen stryper den inre marknaden


EU:s nya dataskyddslag gör det svårare för företag att nå ut på den digitala marknaden. ”Det blir en stor regelbörda som skapar en dålig balans i den digitala världen. Konsumentintresset prioriteras men inte företagsintresset, sade Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv”, under ett seminarium.