De säkra digitala brevlådorna öppnas också för kommuner

Regeringen har idag beslutat att tjänsten Mina meddelanden, som är en digital lösning för att skicka säker e-post till enskilda från myndigheter, framöver också ska kunna användas av kommuner.