De svenska finansiella marknaderna fungerar bra – men sämre än tidigare

De svenska finansiella marknaderna fungerar bra, enligt de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät våren 2015. Dock anser allt fler aktörer att de finansiella marknaderna fungerar sämre än för ett halvår sedan och att det beror på lägre marknadslikviditet. Samtidigt är aktörerna allt mer oroade över risker kopplade till den expansiva penningpolitiken i Sverige och euroområdet.