De tre leverantörerna av beslutsstödssystem presenterade sina produkter

I juli tecknade Ekonomistyrningsverket (ESV) ramavtal med tre leverantörer för beslutstödsystem (BI-system) och vi höll det första informationsmötet om BI-systemet nu i veckan.