De vill kartlägga data om hudfärg

På självaste internationella dagen mot rasdiskriminering den 21 mars kräver tre tunga fackförbund med Kommunal i spetsen att SCB får i uppdrag att föra statistik kopplat till hudfärg. Arbetsgivare som bryter mot lagen ska få kännbara sanktioner.

Syftet sägs vara att motverka diskriminering. De fackliga företrädarna framhåller: ”Statistik kan inte ensamt radera ut ojämlikhet, men är ett viktigt verktyg. Precis som könsuppdelad statistik är avgörande för jämställdheten, är data om etnicitet/hudfärg nödvändig för att kunna följa den strukturella rasismen, sätta in rätt åtgärder och röra oss i rätt riktning.”

Anna Troberg, DIK.

Undertecknare av debattartikeln i Expressen är Anna Troberg, förbundsordförande, DIK – facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, Malin Ragnegård, förbundsordförande, Kommunal, samt Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Malin Ragnergård, Kommunal.

De tre fackordförandena menar att ”utvecklingen går åt fel håll på många områden” och kräver att Sverige börjar samla in statistik för att synliggöra och åtgärda strukturell rasism och diskriminering.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Debattörerna hävdar att EU och FN återkommande kritiserat Sverige för att sakna statistik om etnisk diskriminering och uppmanat oss att använda jämlikhetsdata. Facken framhåller att metoden innebär att man ställer frågor kopplade till diskrimineringsgrunderna i enkäter. 

”Frågorna ska bygga på självidentifikation, vara valfria att svara på och anonymiserade”, slår de fast, och fortsätter:  ”En vanlig uppfattning är att det skulle vara otillåtet att samla in data om till exempel hudfärg eller sexuell läggning, men när insamlingen görs anonymt och endast analyseras på aggregerad nivå går det aldrig att koppla uppgifter till en individ. 

Det handlar aldrig om registrering av enskilda. Så länge samtycke ges och det sker i syfte att motverka diskriminering finns inga hinder för att samla in dessa uppgifter, vare sig i svensk eller europeisk lag.”

Debattinlägget var infört i Expressen den 21 mars 2024.