Dela Digitalt även i staten

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) samverkansportal Dela Digitalt ska bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela den offentliga sektorn. Ekonomistyrningsverket (ESV) ser stor potential för statsförvaltningen då myndigheterna kan använda portalen för att öka sin effektivitet genom samverkan.