Delta på AES Forskardag 2017

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) bjuder in till samtal om aktuell forskning den 12 januari 2017 i Kräftriket, Stockholm. Ekonomistyrningsverket är med i akademin.