Den goda upphandlingen och Transportstyrelsen


Transportstyrelsens skandalomsusade IT-upphandling har fått upphandlingsdebatten att ta fart. Den dåliga kunskapen om offentlig upphandling, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Nu krävs ett slut på pajkastningen av offentlig upphandling och istället få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa.