Den sociala barn- och ungdomsvården får nationell samordnare

Cecilia Grefve har idag utsetts av regeringen till nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Hennes uppgift är att ge kommunerna stöd i deras arbete med att skapa en trygg och säker vård. Updraget sträcker sig från den 1 november 2014 till och med den 30 april 2017.

Nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården

Socialdepartementet,
4 september 2014