Den statliga sektorns nettoförmögenhet ökar

Idag publicerar Ekonomistyrningsverket (ESV) Den statliga sektorn 2015. Den årliga rapporten redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet, och ger en samlad och översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. Sammanställningen Den statliga sektorn publiceras endast på ESV:s webbplats.