Det är klart att vi står tillsammans, men det är tufft

I dag deltar jag som ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting vid regeringens nationella samling, ”Sverige tillsammans”.