Det behövs mer konkurrens i byggsektorn

Snedvridet fokus, faktafel och brist på bra förslag. SKL har många synpunkter på utredningen om hur konkurrensen i byggsektorn kan öka så att fler får plats att bygga mer.