Det behövs tydligt ansvar för nyanländas sociala stöd

SKL instämmer i att etableringslotsarna bör avskaffas. Dock behöver uppdraget att ge nyanlända socialt och praktiskt stöd förtydligas, och ges full statlig finansiering.