”Det finns inga vanliga upphandlingar”

Han har jobbat med entreprenader och fastighetstjänster sedan 1997, håller utbildningar inom upphandling och trivs oförskämt bra på jobbet. Vi säger hallå Jonas Frändestam!

Hallå Jonas Frändestam, upphandlingskonsult med inriktning entreprenad och fastighetstjänster samt utbildare på AffärsConcept.

Vad var största utmaningen 2017 i ditt arbete?

Jag har haft förmånen att få vara involverad i några större och komplexa projekt. Det är en omtumlande känsla att sätta sig ner på de första mötena och skapa sig en bild av omfattningen och förutsättningarna. Desto roligare sedan att se följa dessa projekt i hamn med ett lyckat resultat.

Vad är största skillnaden mellan en entreprenadupphandling och en vanlig upphandling?

Egentligen tycker inte jag det finns någon vanlig upphandling, alla är unika på sitt sätt. En speciell förutsättning i entreprenadupphandlingar är entreprenadjuridiken och de tillämpningsregler AMA-systemet har och som inte alltid helt sömlöst samspelar med upphandlingsjuridiken. En annan förutsättning, som visserligen inte är unik, är att feltänkta föreskrifter och villkor i upphandlingsdokumenten snabbt kan ge stora ökade kostnader för beställaren i utförandeskedet. Skillnaden ligger ofta i att entreprenadupphandlingar handlar om stora belopp.

Vad innebär den nya kursen Concept Entreprenad?

Det är en utbildning, lik de två andra Concept-utbildningar som AffärsConcept har, men som fokuserar på upphandling av entreprenader. Den kommer ge en mer ingående kunskap om AMA-systemet, gällande bestämmelser AB, ABT och ABK men samtidigt också innehålla upphandlingsjuridik och annan kringliggande lagstiftning som berör entreprenadupphandling. Vare sig man är nybörjare på entreprenadupphandling eller har viss erfarenhet kommer utbildningen kunna ge något.

Varför behövs en sådan kurs?

Vi har sett ett behov av en mer omfattande kurs då de diverse en- eller och tvådagarsutbildningar som idag tillhandahålls av flertalet aktörer inte syr ihop och ger kursdeltagarna ett helhetsgrepp om entreprenadupphandling. Att delta på flertalet enskilda utbildningar som handlar om enskilda utvalda delar ger inte samma utväxling som en sammanhängande utbildning där allt vävs ihop till en helhet.

Vad är roligast med att hålla utbildningar?

Flera saker. Det är roligt att känna att jag lär ut något, som jag själv brinner för, till andra och att de börjar tycka det är lika kul som jag samtidigt som de kommer ha nytta av det. Känslan när man lyckas göra ett komplext ämne enkelt och roligt är härlig. Det är också kul att hålla utbildningar för att jag ofta också själv lär mig något nytt från deltagarnas kunskaper eller erfarenheter.

Vad får du flest frågor om, av kursdeltagare?

Det beror mycket på vilken utbildning det är. En typ av frågor gäller kursdeltagarnas egna erfarenheter. Då kanske de frågar om en specifik situation och hur man borde agera i den eller en speciell skrivning och om den är förenlig med upphandlingslagstiftningen. I de flesta sådana fall kan jag ge råd, men svaret är inte alltid självklart eftersom det beror på vad syftet och målet med agerandet eller skrivningen är.

Hur länge har du jobbat på AffärsConcept? Hur länge har du arbetat med entreprenadupphandlingar? Och varför valde du att rikta in dig just på det?

Jag har jobbat på AffärsConcept i sju år. Har faktiskt aldrig jobbat så länge hos samma arbetsgivare tidigare, men jag trivs också oförskämt bra. Båda områdena som jag är inriktad på, entreprenader och fastighetstjänster, har stora likheter och liknande utmaningar. De har alltid fascinerat mig, i början mest beroende av att det ofta var stora och komplexa upphandlingar där jag alltid fick lära mig mycket. Senare har det mer handlat om att åstadkomma bra resultat i en komplex verklighet åt min kund. Jag har arbetet med dessa typer av upphandlingar sedan 1997 både i privata och offentliga sektorn.