Det finns lärare till skolstarten

När skolorna startar kommer alla elever att erbjudas lärare. På en del skolor saknas det behöriga lärare och alla har ännu inte fått sin legitimation.