Det här är Socialdepartementet

Broschyr som presenterar Socialdepartementets ansvarsområden, organisation och ledning.