Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

I propositionen föreslås att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas. Förslaget utgör en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Det jämställdhetspolitiska målet, fastställt av riksdagen, är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Rättsdokument, Proposition från Socialdepartementet, Regeringen