Det samordnade upphandlingsstödet bör samlas på Kammarkollegiet

Ett väl fungerande upphandlingsstöd är av stor vikt för en effektiv offentlig upphandling. Kammarkollegiet ser fördelar i att samordna den upphandlingsstödjande verksamhet som idag utförs på bland annat kollegiet, Konkurrensverket och Tillväxtverket. Kollegiet förordar i sitt svar på Upphandlingsstödsutredningens betänkande att den samordnade upphandlingsstödjande verksamheten samlas på Kammarkollegiet.
KamK svar Upphandlingsutredningen (http://mb.cision.com/Public/1534/9281309/b9c13e92f05111bd.pdf)KamK svar Upphandlingsutredningen (http://mb.cision.com/Public/1534/9281309/b9c13e92f05111bd.