Dialog är en viktig del i föräldraförsäkringsutredningen

Utredaren Lars Arrhenius har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll förklarar närmare.