Dialog om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi

Den 14 februari arrangerades Nationellt forum som är en arena för dialog mellan politiska representanter för länen och regeringen. Statssekreterare Håkan Ekengren deltog och en dialog fördes om genomförandet av Sveriges nationella innovationsstrategi samt regionernas arbete med innovationsfrågor. Arbetet med en ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 diskuterades också på nytt. Likaså partnerskapsöverenskommelsen och sammanhållningspolitiken.

Läs mer om Nationellt forum den 14 februari och ta del av minnesanteckningar och och annan mötesdokumentation

Näringsdepartementet,
18 februari 2014