Dialog på högsta nivå mot barnaga

Få i gång en kontiunerlig dialog på högsta politiska nivå om hur länder framgångsrikt kan lagstifta mot barnaga, och metoder för att arbeta förebyggande. Det var syftet med konferensen Childhood free from corporal punishment (Barndom fri från aga). Österrike har tagit på sig att arrangera en liknande konferens 2016.

Dialog på högsta nivå mot barnaga

Socialdepartementet,
4 juni 2014