Dialogmöte inför strategi om hälsa och välfärd

Den 27 januari träffade statssekreterare Lena Furmark och Ragnwi Marcelind representanter som gav sin syn på frågor om vad som behövs för att stärka patienters, brukares och anhörigas medverkan och genom forskning och innovation utveckla områdena hälsa, vård och omsorg. Vid ett gemensamt dialogmöte deltog ett sextiotal företrädare för patienter, brukare och närstående. Vid mötet deltog också representanter från profession och beslutsfattare inom vård och omsorg, organisationer samt myndigheter.

Dialogmöte inför strategi om hälsa och välfärd

Socialdepartementet,
29 januari 2014