Dialogmöte med Studieförbundet Vuxenskolan om integration: Lödöse den 20/2

Nästa vecka den 20 februari befinner vi oss i Lödöse där SV Arena bjudit in till ett dialogmöte om vår studie ”Förening med förhinder – utlandsfödda i det civila samhället”. Författaren och forskaren Lisa Kings kommer vara på plats tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, aktörer från civilsamhället och andra deltagare från området runt omkring. Studien är framtagen tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och tankesmedjan Sektor3. Det är en forskningsöversikt om vilken roll det civila samhället har i Sverige för utlandsföddas deltagande. Syftet med studien är att skapa en konstruktiv debatt om ämnet som kan uppmärksamma de hinder och möjligheter som finns för utlandsföddas deltagande i det civila samhället, och i samhället i stort. SV Arena är en levande mötesplats som runt om i landet erbjuder spännande samtal och intressanta reflektioner och diskussioner.   Kontakta Anna Rehnvall på nummer +46 73 088 52 60 och anna.rehnvall@fores.se om du vill veta mer eller har frågor.   Plats och tid är: 20 februari Lödöse hus 18.30 – 21-00   Och om du är intresserad av att delta kontakta britt.ba.andersson@sv.se senast den 17/2