Dieselstöd för skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland

Regeringen har idag beslutat om en förordning som möjliggör ett bränslestöd för diesel till skogsmaskiner som arbetat i brandområdet i Västmanland.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht