Digital fjärrundervisning belönades med Guldlänken

Utmärkelsen Guldlänken 2016 gick till Ådalsskolan i Kramfors och läraren Mikael Wiklund. Han tog fjärrundervisning via datorn till hjälp för att klara skolans uppdrag att erbjuda modersmålsundervisning till eleverna. Han belönas för sitt mod att stå på elevernas sida, trots att lagen egentligen satte stopp.