Digital tjänst blir billigare för kommunerna

Kommunerna sparar både tid och pengar genom att gå över från manuell till digital hantering för underlag för bedömning av ekonomiskt bistånd. Nu sänks också kostnaderna för tjänsten SSBTEK.