Digitala Dagordningen – Den öppna lösningen för hantering och distribution av digitala nämndshandlingar

Digitala Dagordningen är en webbaserad e-tjänst för hantering och distribution av nämndshandlingar, som SKL använder och nu delar med sig av. Tjänsten hanterar hela processen kring framtagande av dagordning, utskick av kallelse samt distribution av handlingar i ett enkelt och plattformsoberoende webbgränssnitt.