Digitala larm ger trygghet och service i hemmet

För att kommuner ska kunna fortsätta använda trygghetslarm så krävs ett teknikskifte från analoga till digitala larm.