Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens

Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommissionen.