Digitala steget sätter medborgaren i centrum

It- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade idag regeringens satsning på att bygga ett offentligt Sverige i världsklass. Satsningen innebär att myndigheterna tillsammans med kommunerna och it-företag ska arbeta smartare kring medborgarnas behov. Syftet är att skapa en enklare vardag inom ett antal områden, samtidigt som myndigheterna kommer spara pengar genom att de arbetar mer effektivt.

Läs artikel: Digitala steget sätter medborgaren i centrum

Näringsdepartementet,
4 september 2014