Digitalisering av skolan – ramverket döpt och rullar in i nästa fas

Nu ska ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolornas digitalisering pilottestas. I och med införandet av projektet som fått namnet LIKA lanseras nu också en projektblogg.