Digitalisering i fokus på ESV-dagen den 6 oktober

Ny teknik ger nya möjligheter och digitaliseringen av den svenska statsförvaltningen har potential att effektivisera myndigheternas verksamheter på djupet. Men att införa ny teknik är inget självändamål, det krävs både en genomtänkt styrning och förnyade arbetssätt för att nå ända fram. Därför tar årets ESV-dag ett helhetsgrepp på digitalisering.