Digitalisering och stordriftsfördelar ska ge effektivare statsförvaltning

För att påskynda arbetet med att digitalisera och effektivisera statens administration beslutade regeringen idag om en förordning som ska reglera statliga myndigheters användning av Statens servicecenters lönerelaterade tjänster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Ardalan Shekarabi