Digitalisering stor fråga i Almedalen

Almedalsveckan är igång på allvar, invigd i tisdags av kulturminister Parisa Liljestrand. Temat för invigningen som genomfördes på stora scenen var ”Alla som engagerar sig i demokratins tjänst”. Onsdagen 28 juni ägnas till stor del åt offentlig upphandling. Bland annat ställs frågan: ”Hur får vi fler aktörer att våga delta i offentliga upphandlingar?”

Kulturminister Parisa Liljestrand
Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

Digitalisering och offentlig upphandling är viktiga teman i OFFENTLIGA AFFÄRERS seminarietält.

Bland programpunkterna märks ”Digitaliseringens utveckling och framfart – hur påverkas ditt jobb? Våra barn? Hot och möjligheter?” med Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten (IVY), som en av de medverkande.

Lena Lindgren Schelin, gd, IVY.

Bakgrunden är hur digitala verktyg och Ai gör stora framsteg i vår värld. ChatGPT kan till synes lösa nästan vad som helst, men stjälper eller hjälper det våra barn i sin skolgång? Vilka jobb kan bli överflödiga? Hur skall landets företag och offentliga organisationer anpassa sig?

Övriga medverkande i detta panelsamtal: Caroline Ortmark, General manager, Machines like me. Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka kommun, Teresa Jonek, Näringspolitisk expert forskning & innovation, Teknikföretagen, och Carina Hedfors, Digitaliseringsstrateg, Region Jönköpings Län.

Är budgeten ett hinder?

Dessförinnan berörs digitaliseringen under rubriken: ”Är den traditionella budgeten ett hinder för digitaliseringen i offentlig sektor?”

Forskningsgruppen Digital förvaltning har pekat ut styrningen som ett hinder för effektiv digitalisering. Hur kan man förändra budgetprocessen för att skapa bättre förutsättningar för digitalisering i offentlig sektor? Medverkande: Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka kommun. Johan Magnusson, Professor informatik, Göteborgs Universitet. Ann Palmér, Affärsområdesansvarig samhällsutveckling, Ekan Management. Johan Frisack, Affärsområdesansvarig kommuner & regioner, Ekan Management. Peder Sjölander, IT direktör, Skatteverket.

Finns kompetensen?

Efter detta på tisdagens eftermiddag ställs frågan i rubriken: ”Hur skall Sverige bli ett ledande land inom digitalisering? Finns kompetensen?”  Kända företrädare för Skatteverket, DIGG, Microsoft och Saab står på scenen.

Onsdagen 28 juni ägnas till stor del åt offentlig upphandling. Radan på morgonen ställs frågan: ”Hur får vi fler aktörer att våga delta i offentliga upphandlingar?”

Offentlig sektor gör inköp för flera hundra miljarder årligen och sysselsätter nästan 30% av arbetstagarna. Hur kan vi få fler aktörer att delta i de offentliga upphandlingarna för att fortsatt säkerställa god kvalitet? Vad finns det för hinder och möjligheter?

Medverkande: Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun. Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert, Almega. Ann Eva Askensten, Avdelningschef för hållbara offentliga affärer, Upphandlingsmyndigheten.

Ulrica Dyrke medverkar.

Partiledarna talar

De åtta riksdagspartierna håller sina tal onsdag till lördag, klockan 11 och klockan 19. Samtliga tal teckenspråkstolkas, samt syntolkas för de som är på plats i Almedalen. Det går också att se talen i Almedalsveckan Play.

Klicka på ALMEDALEN här nedan för att se hela OFFENTLIGA AFFÄRERS Almedals-program.