Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden

Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen, N 2012:04.

Rättsdokument, Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet