Digitaliseringskommissionens arbete fortsätter ett år till

Digitaliseringskommissionen som på tisdag den 1 december överlämnar betänkandet ”Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” får sitt uppdrag förlängt i ett år till den 31 december 2016.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan