Digitaliseringskommissionens delbetänkande

Digitaliseringskommissionen har överlämnat sitt första delbetänkande.