Diskussion om den sociala dimensionen i EU

EU:s arbetsmarknads- och socialministrar ska på rådsmöte i Luxemburg diskutera hur sociala frågor bättre kan samordnas inom EU. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige vid mötet den 5 oktober.

Artikel på webbplatsen från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet, Ylva Johansson