Diskussion om EU:s hjälpinsatser för eboladrabbade länder

EU:s hälsoministrar diskuterade kampen mot ebola och vad EU kan göra mer för att hjälpa de drabbade länderna. På rådsmötet den 1 december diskuterades också EU:s tillväxtstrategi med fokus på människors hälsa. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström representerade Sverige vid mötet.

Diskussion om EU:s hjälpinsatser för eboladrabbade länder

EU-representationen i Bryssel,
3 december 2014