Diskussion om fiskemöjligheter för 2017

EU:s jordbruks- och fiskeministrar diskuterade kommissionens meddelande om nästa års fiskemöjligheter inför kommande förhandlingar i höst. En annan viktig fråga var situationen på jordbruksmarknaden. Det gäller bland annat EU:s mjölkproducenter som har stora problem på grund av låga mjölkpriser under lång tid.