Diskussion om förbättrat djurskydd i EU

EU:s jordbruksministrar ska diskutera ett stärkt djurskydd på rådsmöte i Bryssel den 17 maj. Det sker mot bakgrund av en EU-undersökning om medborgares uppfattning om djurskyddsfrågor samt ett förslag om en EU-plattform för djurskydd som bland annat Sverige står bakom. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i mötet.