Diskussion om utsläpp av kväveoxider från dieselbilar

Transportministrarna i EU diskuterade så kallade NOx-utsläpp från dieselbilar. Bakgrunden är avslöjandena förra året om att europeiska dieselbilar hade manipulerats. Vid rådsmötet framhöll Sverige vikten av effektiva testmetoder för avgasutsläpp. Rådet för transporter möttes i Luxemburg den 7 juni.