Diskuterade barnrättsperspektivet vid ingripande mot barn

Barnminister Åsa Regnér träffade idag barnombudsmannen Fredrik Malmberg. De diskuterade hur barnperspektivet beaktas vid ingripanden mot barn och ungdomar, samt formerna för ett kommande uppdrag till Barnombudsmannen.

Pressmeddelande: Barnministern i möte med barnombudsmannen

Socialdepartementet,
11 februari 2015