Donationsutredningen vidgas till även levande donatorer

Regeringen har beslutat att utvida uppdraget för utredningen om donations- och transplanationsfrågor så att det även omfattar ersättningen till levande donatorer. Utredningstiden förlängs så att uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Dir.2014:83:Tilläggsdirektiv till Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Socialdepartementet,
5 juni 2014