DPP – verktyg för kategoristyrning

Digitala produktpass (DPP) innebär att varje produkt får en unik identitet, kopplad till en eller flera datakällor, med specifik produktinformation om tillverkare, miljöpåverkan, hur den ska användas, underhållas och återvinnas.

Om detta pratar HBVMötesplats Offentliga Affärer, dag två, den 28 september 2023. HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Bättre verktyg

HBV menar att DPP kan ge medarbetaren än bättre verktyg för kategoristyrning samt bli ett viktigt steg på vägen att uppfylla EU:s åtagande i Parisavtalet och FNs globala mål för hållbar utveckling.

HBV:s seminarium har fått rubriken Digitala produktpass – lagkrav och möjligheter och hålls i Lokalen Avance kl. 12.30-13.50. Medverkande är Ola Kroon, inköpschef på HBV, samt Jens Wernborg, Associate partner, ARC Consulting. ”Kom och se vilka möjligheter tekniken bakom den nya EU-lagstiftningen, Ecodesign Sustainable Products Regulation (ESPR), erbjuder dig som inköpare”, hälsar HBV på sin hemsida.

Inköpsdag

HBV kommer även att hålla en egen inköpsdag för speciellt inbjudna deltagare den 18 oktober 2023. Det blir en konferens med fokus på sådant som berör upphandling och inköp. Tanken är att inspirera de inbjudna deltagarna; viktiga aktörer inom området. Dagen vänder sig till de som ansvarar för, eller dagligen arbetar med inköps- och upphandlingsfrågor.