Dragkampen om löneutrymmet har börjat


Löneskillnader mellan olika sektorer lär bli en central fråga i kommande avtalsrörelse. Samma löneökning för olika arbete, lönespridning och lönebildning på lokalnivå var frågor som hamnade i fokus vid ett seminarium på onsdagen.