”Dumdristigt begränsa elexport”

Att begränsa Sveriges export av el vore dumdristigt. Det hävdar energiexperterna Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner i en ny ESO-rapport.

På uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vid Finansdepartementet har de, i en rapport ”Handel med stor effekt” som publicerades den 2 maj 2023 analyserat dels under vilka omständigheter handelsbegränsningar för el är tillåtna enligt nuvarande regleringar, dels vilka ekonomiska och miljömässiga effekter sådana begränsningar skulle få.

De båda energiexperterna konstaterar att den senaste tidens höga och kraftigt fluktuerande elpriser både har väckt känslor och skapat debatt. Bland annat har det framförts förslag om att stoppa eller begränsa Sveriges export av el för att hålla nere de svenska elpriserna.

De skriver på debattplats i Dagens Nyheter:

Vi står just nu inför en elektrifieringsvåg utan dess like i svensk historia. Under de närmaste åren kommer vi att ha ett fortsatt överskott av el att exportera. Men redan om några år kan situationen vara den omvända.

Läs hela artikeln på DN Debatt:

Fakta ESO
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en självständig kommitté under Finansdepartementet. Den ska ge underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. ESO genomför aktuella studier genom att identifiera viktiga frågor i samhällsdebatten och hålla ett öga på samhällsutvecklingen.

Fakta debattörerna
Bo Diczfalusy, fd direktör vid International Energy Agency (IEA) och kanslichef i 2015 års Energikommission. Cecilia Hellner, fd chef samhällskontakt Vattenfall Sverige och biträdande kanslichef i 2015 års Energikommission.