E-delegationens betänkande Organisering av framtidens e-förvaltning

E-delegationen föreslår regeringen att en medlemsorganisation liknande en kollegiemodell i framtiden tar över samordningen av gemensamma e-förvaltningsfrågor. SKL understryker vikten av kommunal sektors medinflytande i särskilt yttrande.