E-delivery okänd möjlighet för svenska myndigheter

Den gemensamma europeiska it-infrastrukturen e-delivery är fortfarande relativt okänd i Sverige, bland såväl offentliga som privata aktörer. E-delivery används för säker meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system och kan vara ett stöd inom flera verksamhetsområden. Under 2018 kommer ESV att prioritera att stötta och samordna projekt som arbetar med e-delivery.